สำนักงานพระพุทธฯ ส่งจดหมายย้ำมติปี 2545 ถึงเจ้าคณะและผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด กรณีพระธุดงค์เข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สำนักงานพระพุทธฯ ส่งจดหมายย้ำมติปี 2545 ถึงเจ้าคณะและผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด กรณีพระธุดงค์เข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สำนักงานพระพุทธพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งจดหมายย้ำมติมหาเถรสมาคมปี 2554 ถึงเจ้าคณะและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กรณีพระธุดงค์เข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก

หลังจากที่ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ทำจดหมายถึงประธานมหาเถรสมาคม และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 และ 8 มกราคม 2563 แสดงความกังวลต่อกรณีพระธุดงค์เข้าพื้นที่อนุรักษ์หวั่นพระธุดงค์และคณะผู้ติดตามอาจถูกสัตว์ป่าทำร้าย พลัดหลง หรือประสบอุบัติเหตุได้ ดังที่มีการนำเสนอข่าวให้เห็นต่อเนื่องเกือบทุกปี และอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในป่า รวมถึงปัญหาขยะและของเสียที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีพระสงฆ์และผู้ติดตามเข้าไปในป่าเป็นจำนวนมากนั้น

วันนี้ (วันที่ 14 กุมภาพันธ์) ทางมหาเถรสมาคมได้แจ้งว่า เนื่องจากทางมหาเถรสมาคมได้เคยมีมติเรื่องปัญหาพระธุดงค์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 15/2545 ดังนั้นทางผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ทำจดหมายแจ้งย้ำมติดังกล่าวไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้กำชับพระภิกษุสามเณรในปกครองปฏิบัติตามมติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้ส่งจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยขอความร่วมมือให้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัด เพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม นำไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้แนบสำเนามติมหาเถรสมาคมมติที่ 226/2545 ไปพร้อมกันด้วย

ส่วนจดหมายถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเรื่องเดียวกันนั้น ทางอธิบดีกรมอุทยานฯ ได้มอบหมายให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นผู้พิจารณาในประเด็นดังกล่าว ซึ่งทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ทำจดหมายไปยังสำนักบริหารพื้นที่เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

อ่านข่าว ‘มูลนิธิสืบฯ ส่งจดหมายแสดงความกังวลต่อกรณีพระธุดงค์เข้าพื้นที่อนุรักษ์หวั่นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในป่า’ ได้ที่ www.seub.or.th/bloging/สถานการณ์/มูลนิธิสืบฯ-ส่งจดหมายแส/

 

จดหมายตอบกลับจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรณีปัญหาพระธุดงค์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

 

 

 

เรียบเรียงโดย อรยุพา สังขะมาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร