ขอเวลาให้ธรรมชาติได้พักผ่อน

ขอเวลาให้ธรรมชาติได้พักผ่อน

ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามและมีอยู่มาอย่างยาวนาน และในประเทศไทยก็มีอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติต่างๆ เปิดให้นักท่องเที่ยวชมความงามของธรรมชาติมากมาย

แน่นอนว่าผลจากการท่องเที่ยวย่อมต้องเกิดผลกระทบบางส่วนต่อพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้เวลากับธรรมชาติได้พักฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ออกประกาศปิดพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและที่พักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2561 นี้ได้ประกาศปิดพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติไปแล้วจำนวน 66 แห่งทั่วประเทศ เพราะนอกจากจะให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูสภาพกลับมาสมบรูณ์อีกครั้งแล้ว ยังเป็นช่วงมรสุม อากาศแปรปรวน อาจจะไม่ปลอดภัยต่อตัวนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปท่องเที่ยวหรือพักแรมได้

ล่าสุดตามที่กรมอุทยานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ในระหว่าง 16 พฤษภาคม – 14 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทางอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จึงอาศัยอำนาจตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการปิดฤดูการท่องเที่ยว ช่วงระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 14 ตุลาคม เฉพาะพื้นที่ หมู่เกาะอาดัง-ราวี ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ บริเวณเกาะหินงาน จาบัง เกาะยาง หาดทรายขาว อ่าวสอง อ่าวเรือใบ เกาะรอกลอย เกาะดง เกาะผึ้ง และเกาะไผ่ ยกเว้นเกาะตะรุเตา ซึ่งเปิดให้บริการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

และที่กำลังจะประกาศปิดอีกแห่งในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ คือ บริเวณอ่าวมาหยาและอ่าวโล๊ะซามะในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งรวมไปถึงโครงสร้างของชายหาดซึ่งเกิดจากการท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับขอองพื้นที่ สร้างความเสียหายให้ปะการัง สัตว์น้ำ และระบบนิเวศ เช่น  กิจกรรมการดำน้ำตื้น การทิ้งสมอเรือ การเข้า-ออกของเรือสปีดโบ๊ทและเรือหางยาวเพื่อรับส่งนักท่องเที่ยว ส่งผลให้แนวปะการังในที่ตื้นเสื่อมโทรมอย่างหนัก น้ำเป็นตะกอนปกคลุมแนวปะการังทำให้ปะการังเจริญเติบโตช้าและเสียหาย

 

PHOTO : facebook Thon Thamrongnawasawat

 

ในช่วงการปิดอ่าวมาหยาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น จะห้ามทำกิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณอ่าวมาหยาโดยเด็ดขาด แต่อนุญาตให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนำเรือเข้ามาลอยลำนอกบริเวณแนวทุ่นไข่ปลาที่กั้นแนวเขตห้ามเข้าไว้ หลังจากมีการก่อสร้างสะพานเทียบเรือและทางเดินบริเวณอ่าวโล๊ะซามะเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการปิดไม่ให้เรือวิ่งเข้าออกบริเวณอ่าวมาหยาอย่างถาวร โดยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอ่าวมาหยาผ่านทางอ่าวโล๊ะสามะเท่านั้น

ซึ่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ระบุ ได้นำทีมวิศวกรและสถาปนิกลงพื้นที่เพื่อออกแบบสะพานและทางเดินให้เหมาะสมและกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ และให้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด ในระหว่างนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการจัดทำแปลงอนุบาลปะการัง โดยพิจารณาใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น การขยายพันธุ์ปะการังด้วยวิธี Coral Propagation ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ โดยการนำเศษปะการังที่แตกหักมาใช้ในการขยายพันธุ์ และการทำ Coral Tree เพื่อเตรียมกิ่งพันธุ์สำหรับใช้ในการปลูกขยายพันธุ์ปะการัง ภายหลังจากที่มีการปิดไม่ให้เรือวิ่งเข้าออกบริเวณอ่าวมาหยาเป็นการถาวรแล้ว จะเชิญผู้ประกอบการ ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และจิตอาสามาร่วมดำเนินการปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ทะเลเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรโดยใช้กลไกประชารัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การดูแลทรัพยากรแนวปะการังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ส่วนทรัพยากรบนบก จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการพังทลายของเนินทรายหน้าชายหาด โดยการปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายหาด โดยคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น รักทะเล เตยทะเล สวาด คันทรง เป็นต้น เพื่อช่วยยึดหน้าดิน ป้องกันการพังทลายของเนินทรายหน้าชายหาดมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจัดทำเส้นทางเดินยกระดับ (Boardwalk) ตั้งแต่แนวสังคมพืชชายหาด ไปยังด้านในอ่าวและบริเวณห้องน้ำ เพื่อลดการเหยียบย่ำของนักท่องเที่ยว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แจ้งกำหนดปิดการท่องเที่ยวในประเทศและพักแรมในอุทยานแห่งชาติในบางพื้นที่ชั่วคราว ประจำปี 2561 ออกมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้โดยทั่วกันว่ามีอุทยานไหนที่ปิดกันบ้าง

 

 

เราควรหันมาท่องเที่ยวในลักษณะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกันดีกว่า เพราะในปัจจุบันนี้ธรรมชาติได้เสื่อมโทรมด้วยน้ำมือมนุษย์อย่างเรา ภูเขาหัวโล้นมีให้เห็นเพิ่มมากขึ้น น้ำทะเลเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังมีประมาณขยะในน้ำทะเลที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นกว่าปลาอีกด้วย หากเรายังใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียแต่วันนี้ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนรุ่นหลังคงไม่มีโอกาสได้ชื่นชมความงามของธรรมชาติที่แท้จริงแน่นอน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ “ปิด” ให้บริการและพักแรมอุทยานแห่งชาติ ประจำปี 2561

 


บทความ ณัฐสุมญชุ์ โภชะ นักศึกษาฝึกงาน