กรมอุทยานฯ ไม่เอาผิด ’หัวหน้าวิเชียร’ ให้ ‘เปรมชัย’ เข้าป่า

กรมอุทยานฯ ไม่เอาผิด ’หัวหน้าวิเชียร’ ให้ ‘เปรมชัย’ เข้าป่า

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนว่า นายวิเชียร ชินวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดที่ไม่ได้เก็บเงินค่าธรรมเนียมนายเปรมชัยฯ และพวก จำนวน 110 บาท ซึ่งสตช.พร้อมส่งผลสอบให้กรมอุทยานฯ พิจารณาว่าจะผิดวินัยหรืออาญา นั้น โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดแถลงข่าวในประเด็นดังกล่าวข้างต้น

นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวในการแถลงข่าว่า ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือใดๆ จากทางตำรวจ เพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ พิจารณาความผิด ซึ่งข่าวที่ออกมานั้นเป็นเพียงคำให้สัมภาษณ์ของพล.ต.อ.ศรีวราห์ เท่านั้น กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังไม่ได้เอาผิดกับนายวิเชียรแต่อย่างใด

ส่วนกรณีการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกนั้น ทราบว่านายวิเชียรเข้าใจว่าผู้ใหญ่ประสานงานมาแล้ว ก็เป็นการยกเว้นไม่ต้องเก็บเงินดังกล่าว เพราะการยกเว้นไม่ต้องเก็บค่าธรรมเนียมก็เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

“โดยในกรณีของนายเปรมชัย และพวกรวม 4 คนนั้น สามารถที่จะขออนุญาตจากทางผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้เลย เนื่องจากนายเปรมชัย และพวกเข้าไปใช้สถานที่แบบพักค้างคืน และกางเต็นท์เท่านั้น ซึ่งทราบว่าผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ประสานงานให้ แต่ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 มีอำนาจในการอนุญาตเอง” นายสมโภชน์ กล่าว

 

รายละเอียดการแถลงข่าว

1. พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 37 “นอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง”

2 คำสั่งอส.ที่ 1257/2549 ลว.28 สค. 2549 โดยมอบอำนาจให้ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า มีอำนาจอนุญาต

1.1 ให้บุคคลเข้าไป และให้นำยานพาหนะเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือสถานที่ราชการในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

1.2 ให้ใช้สถานที่ หรือที่พัก หรือบ้านพัก ที่จัดไว้สำหรับการพักค้างคืน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สถานีพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าสถานีวิจัยสัตว์ป่า

1.3 ยกเว้นการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไป การนำยานพาหนะหรือพาหนะอื่นใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กรณีคณะบุคคล คณะนักเรียน คณะนักศึกษา ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการหรือไม่ก็ได้

3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 34 กำหนดว่าการออกคำสั่งทางปกครองอาจทำเป็นหนังสือ หรือด้วยวาจา หรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจน เพียงพอที่จะเข้าใจได้

ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้โทรศัพท์หรือมอบหมายบุคคลใดให้แจ้งนายวิเชียรฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะของนายเปรมชัยฯ ผ่านเขาไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การแจ้งด้วยวาจาจึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น จึงถือได้ว่านายวิเชียรฯได้รับคำสั่งทางปกครองแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกโดยการยกเว้นค่าบริการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/อนุญาตให้คณะบุคคลเข้าไป และนำยานพาหนะเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/อนุญาตให้ใช้สถานที่ หรือที่พัก ที่จัดไว้สำหรับการพักค้างคืน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดังนั้น นายวิเชียรฯจึงไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้คณะของนายเปรมชัยฯ เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่มีการเก็บค่าบริการแต่ประการใด เนื่องจากได้รับคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาให้ยกเว้นค่าบริการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้ว

 


เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ภาพ Chinnavon Thongphayoong