เปิดรับสมัครงาน ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

เปิดรับสมัครงาน ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ามาร่วมงานรักษาป่าผืนใหญ่ 2 ตำเเหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดมทุน (ฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก) และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดมทุน (ฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก)

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– มีประสบการณ์ด้านการขาย
– มีความละเอียด รอบคอบ
– มีความสามารถในการเจรจา ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word,Excel
– ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
– มีใจรักในงานขายและการบริการ
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

ผู้สนใจ ส่งเอกสารแนะนำตัว มาที่ [email protected] หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2580-4381 คุณหยก

 


 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร : รวบรวมข้อมูล สรุปและจัดทำเอกสารวิชาการ, จัดทำเอกสารและสรุปการประชุมงาน, ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วนศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– มีความรู้ด้านนิเวศวิทยา
– สนใจงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและติดตามข้อมูลอยู่เสมอ
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel
– สามารถรับแรงกดดันจากภายในและภายนอกองค์กรได้
– มีทักษะพื้นฐานด้าน GIS
– สามารถขับรถยนต์ได้
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจ ส่งเอกสารแนะนำตัว มาที่ [email protected] หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2580-4381 (คุณหยก) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 เมษายน 2562

 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่า ของ สืบ นาคะเสถียร ผ่านกิจกรรมและ โครงการต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวังภัยคุกคามผืนป่าจาก โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ร่วมผลักดันงานรักษาป่าใน ระดับนโยบาย การช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนการถ่ายทอดแนวคิดและปลูก จิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้เจตนาของ สืบ นาคะเสถียร ยังคงอยู่สืบต่อไป

ขอขอบคุณที่ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร