ปิด – รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบรายได้ ฝ่ายระดมทุน

ปิด – รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบรายได้ ฝ่ายระดมทุน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานรักษาป่าผืนใหญ่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบรายได้ ฝ่ายระดมทุน โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ดังนี้

– เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
– มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะการเจรจาต่อรอง สื่อสารและประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
– สามารถขับรถยนต์ได้

ผู้สนใจสามารถเขียนเอกสารแนะนำตัวมาที่อีเมล์ [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2580-4381

ขอขอบคุณที่ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร