รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สำหรับผู้ที่มีความสนใจงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตอนนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กำลังเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง มาร่วมผลิตเนื้อหางานอนุรักษ์ผ่าน SEUB CHANNEL

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน 30 ปี
 3. สนใจประเด็นข่าวสารทางสิ่งแวดล้อม
 4. สามารถเขียน Content ได้หลากหลายรูปแบบ สกู๊ป บทสัมภาษณ์ บทวิดีโอ
 5. มีความกล้าแสดงออก พร้อมเปิดหน้า ทำงานพิธีกร
 6. มีความกระตือรือร้น คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. สามารถทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้

ลักษณะงาน

 1. ออกแบบและร่วมผลิต Video Content ผ่าน Seub Channel
 2. ทำงานได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
 3. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจมีทำงานวันหยุดหรือเดินทางไกลติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน)
 4. เงินเดือน 18,000 บาท (พิจารณาเพิ่มตามผลงานและประสบการณ์)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ โดยส่งเอกสารแนะนำตัวและผลงาน มาที่ [email protected] ระบุหัวข้อ สมัครงานฝ่ายสื่อสารองค์กร

พันธกิจด้านงานสื่อสารองค์กร

เป็นองค์กรสื่อสารงานอนุรักษ์ที่ทันสมัย ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลัง สร้างสังคมที่ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะมีช่องรายการของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง รวมถึงช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่ทันสมัย มีพลัง เพื่อรองรับและตอบสนองการสื่อสารสองทาง คือ มูลนิธิ และสาธารณชน ให้เกิดตระหนักต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งใช้กิจกรรมรำลึกคุณสืบของทุกปี และการจัดกิจกรรมต่างๆ เปิดเป็นพื้นที่ให้ร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลอีกทางหนึ่ง