เปิดรับสมัครงาน ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

เปิดรับสมัครงาน ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานรักษาป่าผืนใหญ่ 2 ตำเเหน่ง

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
– เรียนรู้เร็ว ทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
– สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. และสามารถทำงานล่วงเวลาหรือวันหยุดได้

รายละเอียด
– จัดทำเอกสารการรายรับ-รายจ่าย
– สรุปรายรับ-รายจ่าย
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
– เงินเดือน 15,000 บาท โดยทดลองงาน 3 เดือน (ระหว่างทดลองงานรับเงิน 12,000 บาท ต่อเดือน)
– ประกันสังคม
– ประกันชีวิต

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบการศึกษาระดับปริญญตรีหรือโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– สามารถรับแรงกดดันจากภายในและภายนอกองค์กรได้
– มีประสบการณ์การทำงานประสานงานและจัดกิจกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ทักษะด้านภาษาอังกฤษ อ่าน ฟัง พูด และเขียนอยู่ในระดับดี
– สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดงาน
– ประสานงานร่วมกับเครือข่ายงานองค์กรอนุรักษ์ในพื้นที่และในเมือง รวมถึงองค์กรต่างประเทศ
– พัฒนากิจกรรมการทำงานร่วมกับนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรม
– สร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ผลิตชิ้นงาน เช่น Application ในงานอนุรักษ์ ฯลฯ
– ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที่ได้จากหลากหลายช่องทาง
– นำเสนอ บอกเล่า ประสบการณ์ในสิ่งที่ได้พบเจอให้ผู้ได้รับสารสามารถเข้าใจได้

สวัสดิการ
– ทดลองงาน 3 เดือน
– ประกันสังคม
– ประกันชีวิต

 

ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมภาพถ่าย ตัวอย่างผลงาน เงินเดือนที่ต้องการหรืออื่นๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณามาที่ [email protected] หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2580-4381 คุณหยก