Seub Nakhasathien Foundation

Latest Story

แบกกล้องตามรอย ‘เสือปลา’ สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ที่ทุ่งสามร้อยยอด

การมีอยู่ของเสือปลาไม่ได้หมายความเพียงการอนุรักษ์เผ่าพันธุ์หรือถิ่นที่อยู่อาศัย ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำเอาไว้ได้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงทางรอดต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

READ MORE

ตามรอยหาเสือปลา ทุ่งสามร้อยยอด

ภารกิจของเราในวันนี้ คือตามหาสัตว์ป่าชนิดหนึ่ง ที่พบได้เฉพาะระบบนิเวศแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเท่านั้น นั่นก็คือเจ้าน้อน ‘เสือปลา’ นั่นเอง เราจะพาทุกคนไปตะลุยทุ่งสามร้อยยอด ที่ถือได้ว่าเป็นบ้านหลังแรกและหลังเดียวเท่านั้นของเสือปลา แอบใบ้ว่าที่นี่พบเสือปลามากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

READ MORE

SEUB TALK

คุยประเด็นร้อนเรื่องสิ่งแวดล้อม

ร่วมรักษาป่าใหญ่และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการทำงาน