กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โลกเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน

กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โลกเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน

Google Earth ได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดเพื่อสร้างตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลก ที่เรียกว …

Read more กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โลกเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน