รัฐบาลต้องทำตามข้อตกลงกรณีปัญหานิคมอุตสาหกรรมจะนะให้ครบถ้วน

รัฐบาลต้องทำตามข้อตกลงกรณีปัญหานิคมอุตสาหกรรมจะนะให้ครบถ้วน

6 ธันวาคม ตัวแทนชาวบ้านจาก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 45 คน ได้เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อทวงถ …

Read more รัฐบาลต้องทำตามข้อตกลงกรณีปัญหานิคมอุตสาหกรรมจะนะให้ครบถ้วน