Baimai Craft Camp เส้นทางการทำงาน 10 ปี ของกลุ่มใบไม้

Baimai Craft Camp เส้นทางการทำงาน 10 ปี ของกลุ่มใบไม้

คนรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มใบไม้” แรงผลักที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาต …

Read more Baimai Craft Camp เส้นทางการทำงาน 10 ปี ของกลุ่มใบไม้

ป่ากับเมือง เรื่องเดียวกัน

ป่ากับเมือง เรื่องเดียวกัน

ความเชื่อมโยงของ ‘เมือง’ กับ ‘ป่า’ บางคนว่าอยู่ห่างกันเกินต่อกันติด อาจด้วยเหตุผลของระยะทาง จากบ้านไ …

Read more ป่ากับเมือง เรื่องเดียวกัน