แยกขยะก่อนทิ้ง ดีต่อใจ ดีต่อโลก 

แยกขยะก่อนทิ้ง ดีต่อใจ ดีต่อโลก 

เมื่อเราต้องทิ้งขยะ แต่ไม่รู้ว่าขยะที่จะทิ้งเป็นขยะอะไร แล้วต้องทิ้งลงถังไหน  Me : เราต้องไปไหน …

Read more แยกขยะก่อนทิ้ง ดีต่อใจ ดีต่อโลก