‘ฮัมซา’ แม่น้ำใต้พิภพ สายธาราที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนป่า ลึกกว่า 4 กิโลเมตร 

‘ฮัมซา’ แม่น้ำใต้พิภพ สายธาราที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนป่า ลึกกว่า 4 กิโลเมตร 

ความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้สรรค์สร้างสรรพสิ่งให้ก่อกำเนิดมาทั้งมีชีวิตและไม่มีด้วยหน้าที่และเหตุผล …

Read more ‘ฮัมซา’ แม่น้ำใต้พิภพ สายธาราที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนป่า ลึกกว่า 4 กิโลเมตร