สรุปประเด็นการคัดค้านกำแพงกันคลื่น เกาะสมุย 

สรุปประเด็นการคัดค้านกำแพงกันคลื่น เกาะสมุย 

กำแพงกันคลื่นตัวช่วยที่ทุกคนเข้าใจว่ามันสามารถช่วยชายหาดพ้นจากการกัดเซาะของคลื่นได้ แต่มันกลับไม่ได้ …

Read more สรุปประเด็นการคัดค้านกำแพงกันคลื่น เกาะสมุย