Seub Inspire EP.2 l ความเป็นธรรมเพื่อคนและสิ่งแวดล้อม – สุภาภรณ์ มาลัยลอย

Seub Inspire EP.2 l ความเป็นธรรมเพื่อคนและสิ่งแวดล้อม – สุภาภรณ์ มาลัยลอย

เมื่อเราไปเจอชาวบ้าน มันทำให้ได้รู้ว่า เขาโดนกระทำมากกว่าเรา โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มั …

Read more Seub Inspire EP.2 l ความเป็นธรรมเพื่อคนและสิ่งแวดล้อม – สุภาภรณ์ มาลัยลอย

งานอนุรักษ์ในประเทศคองโกถูกกล่าวหาว่ากำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนชาติพันธุ์ท้องถิ่น

งานอนุรักษ์ในประเทศคองโกถูกกล่าวหาว่ากำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนชาติพันธุ์ท้องถิ่น

“เราถูกรังแกและถูกข่มขู่” นี่เป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์บากา ซึ่งอาศัยอยู่แถบภูมิภาค …

Read more งานอนุรักษ์ในประเทศคองโกถูกกล่าวหาว่ากำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนชาติพันธุ์ท้องถิ่น

จากป่า สู่ทะเล : 10 มิติแห่งการอนุรักษ์

จากป่า สู่ทะเล : 10 มิติแห่งการอนุรักษ์

การใช้ชีวิตอยู่ในเมือง ไม่ต่างอะไรจากการตัดขาดตนเองออกจากโลกชนบท คนเมืองน้อยคนที่จะเห็นปัญหาการริดรอ …

Read more จากป่า สู่ทะเล : 10 มิติแห่งการอนุรักษ์