สิทธิของสายนที เมื่อ ‘สิทธิของแม่น้ำ’ กำลังเป็นเรื่องสากล

สิทธิของสายนที เมื่อ ‘สิทธิของแม่น้ำ’ กำลังเป็นเรื่องสากล

แนวคิดในการยอมรับสิทธิของแม่น้ำเป็นแนวคิดเชิงปฏิวัติที่กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบทางกฎหมาย สิ่งแวดล้อม แ …

Read more สิทธิของสายนที เมื่อ ‘สิทธิของแม่น้ำ’ กำลังเป็นเรื่องสากล

กรณีศึกษา ‘เอกวาดอร์’ ชาติแรกที่บัญญัติสิทธิธรรมชาติในรัฐธรรมนูญ

กรณีศึกษา ‘เอกวาดอร์’ ชาติแรกที่บัญญัติสิทธิธรรมชาติในรัฐธรรมนูญ

พวกเราทุกคนล้วนแต่คุ้นเคยดีกับคำว่าสิทธิมนุษยชนที่เปรียบเสมือนเกาะปกป้องในเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เป็นข …

Read more กรณีศึกษา ‘เอกวาดอร์’ ชาติแรกที่บัญญัติสิทธิธรรมชาติในรัฐธรรมนูญ

การดูแลแม่น้ำไม่ใช่เรื่องของแม่น้ำ แต่เป็นหัวใจของมนุษย์

การดูแลแม่น้ำไม่ใช่เรื่องของแม่น้ำ แต่เป็นหัวใจของมนุษย์

“ผมขอพูดในนามของสัตว์ป่าทุกตัว เพราะพวกเขาพูดเพื่อตัวเองไม่ได้”  คำพูดของบุคคลที่จุดไฟแห่งการอน …

Read more การดูแลแม่น้ำไม่ใช่เรื่องของแม่น้ำ แต่เป็นหัวใจของมนุษย์