การดูแลแม่น้ำไม่ใช่เรื่องของแม่น้ำ แต่เป็นหัวใจของมนุษย์

การดูแลแม่น้ำไม่ใช่เรื่องของแม่น้ำ แต่เป็นหัวใจของมนุษย์

“ผมขอพูดในนามของสัตว์ป่าทุกตัว เพราะพวกเขาพูดเพื่อตัวเองไม่ได้”  คำพูดของบุคคลที่จุดไฟแห่งการอน …

Read more การดูแลแม่น้ำไม่ใช่เรื่องของแม่น้ำ แต่เป็นหัวใจของมนุษย์