ปาเลา ประเทศแรกของโลก ให้สัตยาบันปกป้องทะเลหลวง 

ปาเลา ประเทศแรกของโลก ให้สัตยาบันปกป้องทะเลหลวง 

สาธารณรัฐปาเลาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคโอเชียเนีย (Oceania) เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซ …

Read more ปาเลา ประเทศแรกของโลก ให้สัตยาบันปกป้องทะเลหลวง