สหภาพยุโรป ผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำลายป่ากัมพูชา ?

สหภาพยุโรป ผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำลายป่ากัมพูชา ?

ภาพถ่ายดาวเทียมเหนือกัมพูชาแสดงให้เห็นพื้นที่สีเขียวที่หดหายไปอย่างต่อเนื่องตลอด 40 ปีที่ผ่านมา พื้น …

Read more สหภาพยุโรป ผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำลายป่ากัมพูชา ?

สัมปทานป่าไม้ บทเรียนจากสายน้ำเลือด

สัมปทานป่าไม้ บทเรียนจากสายน้ำเลือด

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2518 คนภาคใต้ยังไม่ลืมอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต หลายคนสูญเสียญาติพี่น …

Read more สัมปทานป่าไม้ บทเรียนจากสายน้ำเลือด