เสียงร้องเพลงและการเดินทางของ ‘วาฬหลังค่อม’

เสียงร้องเพลงและการเดินทางของ ‘วาฬหลังค่อม’

ในเวลาต้นปีแบบนี้ ‘วาฬหลังค่อม’ แต่ละกลุ่มต่างกำลังวุ่นอยู่กับการเดินทางไปหาแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ …

Read more เสียงร้องเพลงและการเดินทางของ ‘วาฬหลังค่อม’