วันเต่าโลก และ 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเต่า

วันเต่าโลก และ 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเต่า

‘วันเต่าโลก’ ตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี เต่า เป็นสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มแรกที่มีวิวัฒน …

Read more วันเต่าโลก และ 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเต่า