ประกาศ ‘ฤดูน้ำแดง’ ห้ามจับสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เริ่ม 16 พ.ค.

ประกาศ ‘ฤดูน้ำแดง’ ห้ามจับสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เริ่ม 16 พ.ค.

เริ่มแล้ว! 16 พฤษภาคมนี้ กรมประมงเตรียมประกาศใช้ ‘ฤดูน้ำแดง’ ประจำปี 2566 เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดที …

Read more ประกาศ ‘ฤดูน้ำแดง’ ห้ามจับสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เริ่ม 16 พ.ค.