เดินหน้าสร้างแผนการจัดการมรดกโลก ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ อย่างยั่งยืน

เดินหน้าสร้างแผนการจัดการมรดกโลก ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ อย่างยั่งยืน

เดินหน้า ประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สู่แผนการจัดการมรดกโลก ‘กลุ่มป่า …

Read more เดินหน้าสร้างแผนการจัดการมรดกโลก ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ อย่างยั่งยืน