ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ลาออกพ้นบอร์ดอิตาเลียนไทย

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ลาออกพ้นบอร์ดอิตาเลียนไทย

16 มีนาคม ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ยื่นลาออกบอร์ดอิตาเลียนไทยฯ เหตุกรณีเปรมชัยล่าสัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวรฯ   ก …

Read more ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ลาออกพ้นบอร์ดอิตาเลียนไทย