ภาระดอน ลูกโลมาอิรวดี น้องกลับดาวโลมาแล้ว

ภาระดอน ลูกโลมาอิรวดี น้องกลับดาวโลมาแล้ว

‘ภาระดอน’ ลูกโลมาอิรวดีเกยตื้น เสียชีวิตแล้ว ปัจจุบัน ‘โลมาอิรวดี’ อยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Endangered)

Read more ภาระดอน ลูกโลมาอิรวดี น้องกลับดาวโลมาแล้ว