ผู้ก่อตั้งบริษัทพาตาโกเนียบริจาคทั้งบริษัทเพื่อใช้เงินรับมือวิกฤติภูมิอากาศ

ผู้ก่อตั้งบริษัทพาตาโกเนียบริจาคทั้งบริษัทเพื่อใช้เงินรับมือวิกฤติภูมิอากาศ

‘บริษัทพาตาโกเนีย’ บริจาคหุ้นของบริษัท โดยให้ผลกำไรทั้งหมดใช้เพื่อปกป้องธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Read more ผู้ก่อตั้งบริษัทพาตาโกเนียบริจาคทั้งบริษัทเพื่อใช้เงินรับมือวิกฤติภูมิอากาศ