[PHOTO] ผ้าทอจอมป่า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในผืนป่าตะวันตก

[PHOTO] ผ้าทอจอมป่า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในผืนป่าตะวันตก

ภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (ม …

Read more [PHOTO] ผ้าทอจอมป่า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในผืนป่าตะวันตก

ผ้าทอจอมป่า สายใยความผูกพันแห่งชีวิต

ผ้าทอจอมป่า สายใยความผูกพันแห่งชีวิต

เส้นใยฝ้าย (Cotton) คือ เส้นใยเก่าแก่ชนิดหนึ่งซึ่งใช้ในการทอผ้ามาแต่สมัยโบราณ สิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่า …

Read more ผ้าทอจอมป่า สายใยความผูกพันแห่งชีวิต

การก้าวสู่อนาคตของผ้าทอจอมป่า # 2

การก้าวสู่อนาคตของผ้าทอจอมป่า # 2

ความเดิมที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้เล่าถึงเบื้องหลังการทำงานของกลุ่มป่าทอจอมป่าที่กำลังจะหัดใช้เครื่อ …

Read more การก้าวสู่อนาคตของผ้าทอจอมป่า # 2