ปลูกต้นไม้อาจไม่ได้ป่า เมื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซับซ้อนกว่าที่เราคิด

ปลูกต้นไม้อาจไม่ได้ป่า เมื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซับซ้อนกว่าที่เราคิด

ในยุคปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio …

Read more ปลูกต้นไม้อาจไม่ได้ป่า เมื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซับซ้อนกว่าที่เราคิด

เหี้ยน โกร๋น กุด : นิยามการดูแลต้นไม้ในมหานคร กับรุกขมรดกของคนเมืองที่ต้องสูญเสีย

เหี้ยน โกร๋น กุด : นิยามการดูแลต้นไม้ในมหานคร กับรุกขมรดกของคนเมืองที่ต้องสูญเสีย

กรุงเทพมหานครเมืองแห่งเศรษฐกิจและการพัฒนาที่รอบด้าน อันเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศที่มีประชากรกว่า 10 …

Read more เหี้ยน โกร๋น กุด : นิยามการดูแลต้นไม้ในมหานคร กับรุกขมรดกของคนเมืองที่ต้องสูญเสีย

เอธิโอเปีย ปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้นในหนึ่งวันเพื่อรับมือวิกฤติภูมิอากาศ

เอธิโอเปีย ปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้นในหนึ่งวันเพื่อรับมือวิกฤติภูมิอากาศ

รัฐบาล เอธิโอเปีย ระบุว่ามีการปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้นในหนึ่งวัน การปลูกต้นไม้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ …

Read more เอธิโอเปีย ปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้นในหนึ่งวันเพื่อรับมือวิกฤติภูมิอากาศ