ปลวกชอบโลกร้อน

ปลวกชอบโลกร้อน

ปลวกชอบโลกร้อน ! ปลวกที่อยู่ในอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จะกินไม้เร็วกว่าปลวกที่อยู่ในอุณหภูมิ 20 องศา …

Read more ปลวกชอบโลกร้อน

เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ช้าง ตายหนึ่งตัวสะเทือนถึงปลวกทั้งรัง

เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ช้าง ตายหนึ่งตัวสะเทือนถึงปลวกทั้งรัง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ เช่น ช้าง ควาย และกอริลล่าที่กำลังลดลงเพราะถูกล่าในผืนป่าแอฟริกา ทำให้พ …

Read more เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ช้าง ตายหนึ่งตัวสะเทือนถึงปลวกทั้งรัง