ป่าบุ่งป่าทาม ระบบนิเวศที่สูญหาย 

ป่าบุ่งป่าทาม ระบบนิเวศที่สูญหาย 

พื้นที่รกร้างมีไผ่ ไม้พุ่ม เถาวัลย์รก เป็นเพียงทุ่งสำหรับเลี้ยงสัตว์ ทุ่งที่ถูกทิ้งร้าง หนำซ้ำยังโดน …

Read more ป่าบุ่งป่าทาม ระบบนิเวศที่สูญหาย