บิล เกตส์ เขียนอะไรไว้ในหนังสือเรื่องโลกร้อนของเขา

บิล เกตส์ เขียนอะไรไว้ในหนังสือเรื่องโลกร้อนของเขา

มีตัวเลขสองตัวที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือ ‘5.1 หมื่นล้าน’ และ ‘ศูนย์’ …

Read more บิล เกตส์ เขียนอะไรไว้ในหนังสือเรื่องโลกร้อนของเขา