สิ่งมีชีวิตในนา หายไปไหนในช่วงน้ำในนาแห้ง ?

สิ่งมีชีวิตในนา หายไปไหนในช่วงน้ำในนาแห้ง ?

เคยสงสัยกันไหมว่า สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนา พวกเขาหายไปไหนในช่วงที่น้ำในนาแห้ง ? การทำนาปลูกข้าวของเกษต …

Read more สิ่งมีชีวิตในนา หายไปไหนในช่วงน้ำในนาแห้ง ?

นิเวศน่ารู้ – หน้าที่ในระบบนิเวศ

นิเวศน่ารู้ – หน้าที่ในระบบนิเวศ

ในเรื่องของระบบนิเวศ (ecosystem) หรือ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดที่หนึ่ง …

Read more นิเวศน่ารู้ – หน้าที่ในระบบนิเวศ