ภัยคุกคามนกน้ำริมฝั่งแม่น้ำอิรวดี

ภัยคุกคามนกน้ำริมฝั่งแม่น้ำอิรวดี

ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา นกน้ำที่พบได้บริเวณแม่น้ำอิรวดี ประเทศพม่า มีจำนวนลดลงราว 60 ถึง 90 เปอร์เซ็นต …

Read more ภัยคุกคามนกน้ำริมฝั่งแม่น้ำอิรวดี