Nature Classroom EP.3/4 : บันทึกธรรมชาติ โดยใช้สีน้ำจากธรรมชาติ

Nature Classroom EP.3/4 : บันทึกธรรมชาติ โดยใช้สีน้ำจากธรรมชาติ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรชวนน้อง ๆ มาเปิดโลกกว้างไปกับการสืบหาความมหัศจรรย์ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ผ่านเร …

Read more Nature Classroom EP.3/4 : บันทึกธรรมชาติ โดยใช้สีน้ำจากธรรมชาติ

การได้สัมผัสกับธรรมชาติ คือความสุขสำคัญในชีวิตคนเรา

การได้สัมผัสกับธรรมชาติ คือความสุขสำคัญในชีวิตคนเรา

นักวิจัยใช้ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์และความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ค้นหาหลักฐานที่แสดงความเชื่อมโยงความ …

Read more การได้สัมผัสกับธรรมชาติ คือความสุขสำคัญในชีวิตคนเรา