[ก้าวสู่ปีที่ 31] หลายปีที่สู้เรื่องเขื่อนแม่วงก์

[ก้าวสู่ปีที่ 31] หลายปีที่สู้เรื่องเขื่อนแม่วงก์

ปลายเดือนกันยายน 2558 ผมไปทำบุญงานครบรอบวันตายของพี่ที่เคารพนับถือกันที่ชัยนาท บ้านของแกต้องเดินทางผ …

Read more [ก้าวสู่ปีที่ 31] หลายปีที่สู้เรื่องเขื่อนแม่วงก์