สรุปคดี ‘วิน โพรเสส’ กับ ปัญหามลพิษที่ยืดเยื้อมานานกว่าทศวรรษ

สรุปคดี ‘วิน โพรเสส’ กับ ปัญหามลพิษที่ยืดเยื้อมานานกว่าทศวรรษ

คดี ‘วิน โพรเสส’ มหากาพย์การต่อสู้ของภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่ …

Read more สรุปคดี ‘วิน โพรเสส’ กับ ปัญหามลพิษที่ยืดเยื้อมานานกว่าทศวรรษ