มลพิษต้องเป็นเรื่องที่ไม่ลับ: กฎหมาย PRTR กับการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยมลพิษ

มลพิษต้องเป็นเรื่องที่ไม่ลับ: กฎหมาย PRTR กับการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยมลพิษ

ปัญหามลพิษถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาห …

Read more มลพิษต้องเป็นเรื่องที่ไม่ลับ: กฎหมาย PRTR กับการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยมลพิษ