ธ.ไทยพาณิชย์ สนับสนุนกิจกรรม ผ้าทอจอมป่า จากภูมิปัญญาสู่การรักษาป่าใหญ่

ธ.ไทยพาณิชย์ สนับสนุนกิจกรรม ผ้าทอจอมป่า จากภูมิปัญญาสู่การรักษาป่าใหญ่

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก ตอน ผ้าทอจอมป่า จากภูมิปัญญาสู่การรักษาป่าใหญ่ ประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แยกรัชโยธิน นางสาวบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการงานสื่อสารและกิจกรรมองค์กร สายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบงบสนับสนุนการจัดงานและสถานที่ จำนวนเงิน 373,831 บาท โดยมีนางรตยา จันทรเทียร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ รองประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายยุทธนา เพชรนิล ผู้จัดการโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตกมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นผู้รับมอบ

นางสาวบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการงานสื่อสารและกิจกรรมองค์กร สายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้ส่งเสริมให้ชุมชนในป่ามีรายได้เลี้ยงครอบครัว โดยการสนับสนุนภายใต้โครงการไทยพาณิชย์เป็นมิตรกับผืนป่า เป็นการเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนต่อยอดการส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่ดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้มแข็ง มีตลาดที่ชัดเจน สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนโดยกลุ่มสมาชิก และขยายกลุ่มภายในชุมชนเอง จนนำมาสู่การสร้างกองทุนคืนกลับมาใช้ในการทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรภายในชุมชนได้

ในปีนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ขนเอาเรื่องราวการอยู่กับป่าอย่างสันติสุขภายใต้การประกอบอาชีพเป็นมิตรกับผืนป่า มาบอกเล่าเรื่องราวที่ทำให้คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ และสัตว์ป่าอยู่ได้ โดยในปีนี้ คอนเส็ปต์ของงานเป็นเรื่องภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นของพี่น้องชาติพันธุ์โผล่วและปกาเกอะญอ จากอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผ่านกิจกรรมสาธิตการทอผ้าแบบกี่เอว พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนภายใต้โครงการฯ ทั้งผ้าทอ กาแฟ พืชผักสวนครัว และผลไม้ปลอดสารเคมี

กิจกรรมนี้ ยังจัดไปจนถึงวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แยกรัชโยธิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภูมิปัญญาการทอผ้า กับงานรักษาผืนป่า