บทกวี – จิระนันท์ พิตรปรีชา

บทกวี – จิระนันท์ พิตรปรีชา

หนึ่งเปรี้ยง! ปืนลั่นสะท้านป่า
หนึ่งวูบไหวผวา ทั้งป่าลั่น
หนึ่งคืน นานยาวราวกัปกัลป์
หนึ่งฝัน ฟุบแล้วลับแนวไพร
หนึ่งคน ควรค่าคารวะ
สืบสร้าง สัจจะ ยิ่งใหญ่
หมื่นคำ ร่ำหาอาลัย
รวมใจ สืบทอดเจตนา

บทประพันธ์โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา
3 กันยายน 2533