คำขวัญ – ป่าไม้

คำขวัญ – ป่าไม้

ป่าไม้ให้ร่มเย็น
อีกทั้งเป็นแหล่งทรัพย์น้ำ
ต้นไม้เป็นสินค้า
น้ำ-ดิน-ฟ้า เป็นผลพลอยได้
รักเถิดช่วยรักษา
ปกป้องป่าให้พ้นภัย
ถ้าขาดซึ่งป่าไว้
ประชาไทยคงล่มจม

บุกรุกแผ้วถางป่า
ผลได้มาคงไม่สม
น้ำท่วมดินทับถม
ต้องซานซมเมื่อภัยมา
ทรัพยากรป่าไม้
หากรู้จักใช้มีคุณค่า
ต้นทุนเก็บรักษา
แม้ชาติหน้ายังเหลือเฟือ

พ.ค. 2518
สืบ นาคะเสถียร