การจับเนื้อทรายที่เกาะกระดาด

การจับเนื้อทรายที่เกาะกระดาด

ความคิดที่จะจับเนื้อทรายที่เกาะกระดาดได้เริ่มขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้ว จากการพูดคุยกันระหว่างท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้คุณไพโรจน์สุวรรณกรซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้และคุณชุมพลรังควร

ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ทางราชการกรมป่าไม้ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าไปยังภาคเอกชน โดยได้ตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นตามภาคต่างๆ เน้นหนักถึงชนิดสัตว์ป่าที่หายากและสัตว์ป่าที่จะให้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก

จากความคิดดังกล่าวข้างต้น การจับเนื้อทรายจากเกาะกระดาดเพื่อนำมาขยายพันธุ์ยังศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของทางราชการจึงได้เกิดขึ้นในเดือนเมษายนต่อเนื่องมาจนถึงกลางเดือนมิถุนายน 2529

โดยในขั้นแรกกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจเบื้องต้นเพื่อวางแผนการในการดักจับ ตลอดจนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น หลังจากนั้นการดำเนินงานจับเนื้อทรายจึงได้เริ่มขึ้นในตอนต้นเดือนพฤษภาคม 2529

และสิ้นสุดลงในราวกลางเดือนมิถุนายน 2529 เมื่อลมมรสุมเริ่มพัดโหมเข้าอ่าวไทยทำให้มีพายุฝนและลมแรง การปฏิบัติงานต่อไปบนเกาะและการเดินทางระหว่างเกาะและตัวจังหวัดตราดเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ผู้เขียน สืบ นาคะเสถียร

 


 

ในปี 2560 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้นำรายงานเรื่องการจับเนื้อทรายที่เกาะกระดาด ผลงานวิชาการของสืบ นาคะเสถียร มาพร้อมปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมจับพิมพ์ใหม่ เผยแพร่ในงานสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 38 ธันวาคม 2560

ผู้สนใจสามารถอ่านรายงาน การจับเนื้อทรายที่เกาะกระดาด ได้ที่ EBOOK การจับเนื้อทรายที่เกาะกระดาด