ความคืบหน้าลดความขัดแย้ง คนกับช้างป่า l SEUB TALK EP.33

ความคืบหน้าลดความขัดแย้ง คนกับช้างป่า l SEUB TALK EP.33

“หนุ่มใหญ่ดวงตกออกจากบ้านไปหาของป่า โดนช้างป่าเหยียบเสียชีวิต” พาดหัวข่าวชวนเศร้าเช่นนี้ปรากฏให้เห็นบนสื่อเป็นระยะๆ สะท้อนปัญหาที่ยังคงมี

ปราโมทย์ ศรีใย เจ้าหน้ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร ชวนติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน หลังตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างป่า เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้าง มีสัญญาณบวกมากน้อยเพียงไร ทิศทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างไร ตลอดจนบทบาทของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่

ปัจจุบัน มีการตั้งกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาช้างป่า 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างป่า 2) แนวป้องกันช้างป่า 3) ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า และเครือข่ายชุมชน 

4) การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า 5) การจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืน และ 6) การควบคุมประชากรช้างป่า ด้วยวัคซีนคุมกำเนิด