‘โลกร้อน-คาร์บอนเครดิต’ และงานอนุรักษ์ป่าตะวันตก l SEUB TALK EP.29

‘โลกร้อน-คาร์บอนเครดิต’ และงานอนุรักษ์ป่าตะวันตก l SEUB TALK EP.29

Seub Talk EP.29 พรพันธุ์ เรืองวงษ์งาม เจ้าหน้าที่ GIS และ ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ชวนผู้ฟังทบทวนเรื่องราวที่เราได้ยินกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอย่างภาวะโลกร้อน 

ประเด็นนี่มีที่มาอย่างไร ต้นตอมาจากอะไร เป็นหัวข้อหนึ่งที่ชวนคุย รวมถึงเรื่องราว ‘คาร์บอนเครดิต’ หนึ่งในกลไกที่จะช่วยพะยุงประเด็นปัญหานี้ จะมีส่วนอย่างไรในการลดทอนผลกระทบ

รวมถึง มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กำลังทำงานอะไรกับเรื่องโลกร้อน และคาร์บอนเครดิต ชวนหาคำตอบได้ใน Seub Talk EP.29 ‘โลกร้อน-คาร์บอนเครดิต’ และงานอนุรักษ์ป่าตะวันตก

ต่อให้มีนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการที่เก่งขนาดไหนมาบอกว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างผลกระทบกับเราสูง แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่า ว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใด เพื่อให้โลก สังคม มันน่าอยู่มากกว่านี้ และให้ลูกหลานเราอยู่อย่างปลอดภัยมากที่สุด