สาส์นสืบ – กาแฟรักษาป่า

สาส์นสืบ – กาแฟรักษาป่า

กาแฟบางแก้วนั้นเป็นมากกว่าเครื่องดื่ม แต่ยังหมายถึงเครื่องหมายของการรักษาป่า

เพราะที่มีมากกว่ารสชาติหรือคุณภาพ คือ เรื่องราวที่มาของกาแฟแต่ละแก้ว

‘กาแฟทีลอซู’ หรือที่รู้จักกันในนามกาแฟรักษาป่าต้นน้ำ ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านแม่กลองน้อย ตำบลโมโกล อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นหนึ่งเรื่องราวของกลุ่มเกษตรกรกลางป่าใหญ่ที่เปลี่ยนวิถีจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีมาสู่การปลูกกาแฟออแกนิคเพื่อรักษาผืนป่ารอบตัว อันเป็นป่าต้นน้ำให้แก่ลำน้ำแม่กลอง

นอกจากกาแฟ ชุมชนยังปลูกไม้ผลอื่นเสริมไว้ในไร่แปลงเดียวกัน หนึ่ง – เพื่อสร้างร่มเงาให้กาแฟเติบโตอย่างเหมาะสม สอง – เป็นรายได้เสริมนอกจากการขายกาแฟ สาม – เพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและผืนป่า

ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก แค่บริหารจัดการให้ดี ก็สร้างรายได้แก่ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพเป็นมิตรกับผืนป่า ไม่ขยายพื้นที่เพิ่ม ไม่ใช้สารเคมี ทั้งยังร่วมรักษาป่าใหญ่ไปในคราวเดียวกัน

เรื่องราวของกาแฟรักษาป่าอาจกล่าวโดยสรุปสั้นๆ ได้ตามย่อหน้าด้านบน แต่เรื่องราวทั้งหมดและขั้นตอนกระบวนการยังมีมาก

และนอกจากเรื่องราวของกาแฟรักษาป่าแล้วยังมีอีกหลายเรื่องการรักษาผ่านการพัฒนาอาชีพเป็นมิตรกับผืนป่า

เพื่อให้คนอยู่ได้ และป่าอยู่ได้