รายงาน สถานการณ์ป่าไม้ไทย 2561-2562

รายงาน สถานการณ์ป่าไม้ไทย 2561-2562

รายงาน สถานการณ์ป่าไม้ไทย 2561-2562 ประกอบด้วยเรื่องราวดังต่อไปนี้

 • สถานการณ์ป่าไม้ไทย (พื้นที่ป่า)
 • พื้นที่ป่ากับสถานการณ์โลกร้อน
 • พื้นที่ป่าร้อยละ 40 มาจากไหน
 • การแก้ไขปัญหาคนอยู่กับป่า
 • 7 เรื่องใหม่ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
 • 5 เรื่องใหม่ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
 • สำรวจการครอบครองที่ดิน ภายใต้แผนปฏิบัติงานการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ
 • กรมป่าไม้ ยุค 4.0
 • มรดกโลกทางธรรมชาติ
 • PM 2.5 มหันตภัยที่คนไทยต้องเผชิญ

ผู้สนใจสามารถอ่านในรูปแบบ ebook ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรือดาวน์โหลดไฟล์ สถานการณ์ป่าไม้ไทย 2561-2562