สาส์นสืบ – คุณค่าป่าตะวันตก

สาส์นสืบ – คุณค่าป่าตะวันตก

“ผมว่าประเทศไทยถ้าสามารถเก็บป่าธรรมชาติเอาไว้ได้ประมาณร้อยละ 20 แล้วเราใช้อย่างถูกต้อง หมายถึงเก็บเอ …

Read more สาส์นสืบ – คุณค่าป่าตะวันตก

เหตุผลในการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์

เหตุผลในการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์

เอกสารเหตุผลในการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น โดยเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ …

Read more เหตุผลในการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์

สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก

สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก

13 – 14 มีนาคม มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นท …

Read more สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก

รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2558-2559

รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2558-2559

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมทางด้านเกษตรกรรมและการท่องเที …

Read more รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2558-2559

รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2557

รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2557

ในทุก 1 ชม. ป่าถูกทำลายไป 26 สนามฟุตบอล ถ้าอัตราการทำลายป่ายังคงที่ อีก 100 ปี ป่าไม้จะหมดจากประเทศไ …

Read more รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย 2557

สาส์นสืบ – 25 นักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร

สาส์นสืบ – 25 นักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร

ในวงประชุมเล็กๆ ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเมื่อหลายปีก่อนมีคำพูดสั้นๆ หลุดจากวงสนทนาครั้งนั้นว่า “เราทำ …

Read more สาส์นสืบ – 25 นักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร

สาส์นสืบ – ความหมายแห่งสัตว์ป่า ของฤๅษีที่ม่องคั๊วะ

สาส์นสืบ – ความหมายแห่งสัตว์ป่า ของฤๅษีที่ม่องคั๊วะ

ข้อห้ามของคนถือฤๅษีแปลเป็นภาษาไทย มีหลายเรื่องที่น่าจะสอดคล้องกับการอนุรักษ์ เช่น ห้ามทำลายป่า ห้ามเ …

Read more สาส์นสืบ – ความหมายแห่งสัตว์ป่า ของฤๅษีที่ม่องคั๊วะ

สาส์นสืบ – ปลูกสมุนไพร ต่อลมหายใจผืนป่า

สาส์นสืบ – ปลูกสมุนไพร ต่อลมหายใจผืนป่า

หลายคนที่เคยท่องเที่ยวในป่า ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต่างก็รับรู้ว่าในป่ …

Read more สาส์นสืบ – ปลูกสมุนไพร ต่อลมหายใจผืนป่า

คู่มือการมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้งในผืนป่าตะวันตก

คู่มือการมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้งในผืนป่าตะวันตก

“…ผมอยากเห็นว่า เราควรจะเปลี่ยนแนวทางที่จะพัฒนา ในความเห็นส่วนตัว ผมไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการ …

Read more คู่มือการมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้งในผืนป่าตะวันตก

สาส์นสืบ – อาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ

สาส์นสืบ – อาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ

เราจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อหยุดการค้าสัตว์ป่า การให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสัตว์ป่าแต่ละชน …

Read more สาส์นสืบ – อาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ