มลภาวะในอากาศลดลงทั่วโลกท่ามกลางการระบาดของโควิด-19

มลภาวะในอากาศลดลงทั่วโลกท่ามกลางการระบาดของโควิด-19

นับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด – 19 นักวิทยาศาสตร์ได้รายงานว่าระดับมลภาวะในอากาศและไนโตรเจนไดออกไซด์ลดลงทั่วโลก

 

องค์การอนามัยโลกประกาศให้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นการระบาดครั้งใหญ่ในระดับโลก ขณะเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้เปิดเผยรายงานว่าระดับมลภาวะทางอากาศและไนโตรเจนไดออกไซด์ลดลงทั่วโลก

ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม องค์การนาซ่าเปิดเผยว่ามลภาวะในประเทศจีนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดได้ลดลงอย่างมาก ดาวเทียมเก็บข้อมูลมลภาวะของนาซ่ายังตรวจพบอีกว่าไนโตรเจนออกไซด์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การวิเคราะห์โดยคาร์บอนบรีฟ (Carbon Brief) เปิดเผยว่าโควิด-19 ได้ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของจีนลง 1 ใน 4 เป็นการชั่วคราว

ประเทศอิตาลีซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนอกประเทศจีน ก็พบกับระดับมลภาวะทางอากาศที่ลดลงเช่นกัน ข้อมูลชุดใหม่จากองค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency) พบการลดลงของการปล่อยแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ องค์การอวกาศยุโรประบุว่าการลดลงของมลภาวะสามารถเห็นได้ชัดบริเวณตอนเหนือของอิตาลี สอดคล้องกับนโยบายปิดพื้นที่ของรัฐบาล

 

Claus Zehner ผู้จัดการโครงการดาวเทียมดังกล่าวระบุว่า “การลดลงของปริมาณการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์เหนือหุบเขาโพ (Po Valley) ทางตอนเหนือของอิตาลีเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนของข้อมูลเล็กน้อยเนื่องจากเมฆบังและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ แต่เรามั่นใจอย่างยิ่งว่ามลภาวะที่ลดลงนั้น สอดคล้องกับการปิดพื้นที่ในอิตาลีซึ่งทำให้กิจกรรมทางคมนาคมและอุตสาหกรรมลดลง”

Josef Aschbacher ผู้อำนวยการโครงการ Earth Observation องค์การอวกาศยุโรป ระบุว่า “ดาวเทียม Copernicus Sentinel-5P Tropomi เป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจวัดมลภาวะทางอากาศจากอวกาศได้แม่นยำที่สุดในปัจจุบัน ตัวเลขที่วัดได้ซึ่งเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วโลกตามนโยบายข้อมูลที่โปร่งใสและเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นชุดข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนและผู้มีอำนาจตัดสินใจเชิงนโยบาย”

ในสหรัฐอเมริกา ระดับมลภาวะก็ลดลงเช่นกัน ทีมวิจัยได้ให้สัมภาษณ์ต่อสำนักข่าว BBC ว่าพบการปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในนิวยอร์กลดลง 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่านมา และคาดว่าปริมาณการจราจรจะลดลงราว 35 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับรายงานที่ระบุการลดลงอย่างชัดเจนของแก๊สมีเธน

การระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ชีพจรทางเศรษฐกิจในหลายพื้นที่ในโลกต้องหยุดชะงัก ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราจะได้เห็นการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและระดับมลภาวะทางอากาศที่ลดลงทั่วโลกในอนาคตอันใกล้

 

 


ถอดความและเรียบเรียงจาก Coronavirus: Scientists reveal reduction in global air pollution and nitrogen dioxide levels
ถอดความและเรียบเรียงโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์