ปลูกต้นไม้บนชั้นดาดฟ้าช่วยลดความร้อนในเมืองได้ 3-4 องศาเซลเซียส

ปลูกต้นไม้บนชั้นดาดฟ้าช่วยลดความร้อนในเมืองได้ 3-4 องศาเซลเซียส

ดาดฟ้าที่ปลูกพืช (หลังคาเขียว) และดาดฟ้าที่ทาสีอ่อนไว้ช่วยสะท้อนแสง (หลังคาเย็น) สามารถช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ได้อย่างยั่งยืน

เมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับหลังคาหรือดาดฟ้า พลังงานส่วนใหญ่ของมันจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของพลังงานความร้อน ทำให้พื้นผิว และอากาศบนพื้นผิวนั้น ๆ มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น กระบวนการนี้คือตัวการหลักในการทำให้อุณหภูมิในตัวเมืองนั้นสูงกว่าพื้นที่ชานเมืองหลายองศา

แต่ว่าหลังคาเขียว และหลังคาเย็นนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ยืนยันโดย Environmental Research Letters การจัดการพื้นที่ดาดฟ้านั้นจะสามารถลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ “คลื่นความร้อน” ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะมีความถี่ของปรากฏการณ์เพิ่มขึ้นในอนาคต

ในขั้นตอนการศึกษานักวิจัยได้ใช้แบบจำลองสภาพอากาศจำลองสภาพอากาศในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาว่าหลังคาเขียว และหลังคาเย็น จะส่งผลกระทบอย่างไรในช่วงที่มีคลื่นความร้อนในเดือนสิงหาคม โดยสิ่งแรกคือการวัดอุณหภูมิบนยอดตึกเพื่อไว้ใช้เปรียบเทียบกับค่าที่แบบจำลองคำนวณได้ แล้วจึงดำเนินการใช้แบบจำลองเพื่อศึกษาผลกระทบจากหลังคาเขียว และหลังคาเย็น

ผลที่ได้จากแบบจำลองค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านผลกระทบ และด้านความถูกต้อง (เมื่อนำไปเทียบกับอุณหภูมิที่วัดได้จริง) ทั้งหลังคาเขียว และหลังคาเย็นนั้นสามารถลดผลกระทบจากคลื่นความร้อนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถลดอุณหภูมิบนดาดฟ้าได้ 3-4 องศาเซลเซียส

หลังคาเย็นนั้นดูจะดีกว่าหลังคาเขียวนิดหน่อยในเรื่องการลดอุณหภูมิของดาดฟ้า แต่ข้อดีที่แตกต่างมากคือหลังคาเย็นนั้นราคาถูก ติดตั้งง่าย และดูแลรักษาง่าย แต่หลังคาเขียวนั้นมีอีกฟังก์ชันการใช้งานหนึ่งที่หลังคาเย็นทำไม่ได้ นั่นคือความสามารถในการจับฝุ่น และมลสารในอากาศ พูดง่าย ๆ ก็คือการฟอกอากาศในเมืองนั่นเอง

Ashish Sharma นักศึกษา Postdoctoral ปริญญาเอก ณ University of Notre Dame และผู้นำทีมวิจัยในเรื่องนี้ได้กล่าวว่า “บทเรียนที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนักวางผังเมือง ว่าโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวควรได้รับการนำมาปรับใช้อย่างไร”

นวัตกรรมหลังคาเขียวนั้นมีประโยชน์กับชุมชนเมืองที่มีตึกถูกสร้างอยู่อย่างหนาแน่น ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีตึกในเมืองจำนวน 25% ของทั้งหมดถูกติดตั้งด้วยหลังคาเขียว จะสามารถลดอุณหภูมิในเมืองลงได้ถึง 2 องศาเซลเซียส และถ้าทั้งเมืองนั้นถูกติดตั้งด้วยหลังคาเขียวทั้งหมด จะสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง 8.3 องศาเซลเซียส

แต่อย่างไรก็ตามเจ้านวัตกรรมหลังคาทั้งสองนี้ก็ยังมีข้อเสีย นั่นก็คือในงานวิจัยนั้นเมืองชิคาโกอยู่ติดกับทะเลสาบมิชิแกนที่มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นเมื่อเทียบกับอุณหภูมิในเมือง อย่างที่เราทราบกันการเคลื่อนที่ของอากาศนั้นเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง 2 จุด ถ้าอุณหภูมิในเมืองลดลงมากด้วยนวัตกรรมหลังคา จะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิโดยรอบกับอุณหภูมิในเมืองน้อยลง และจะทำให้อากาศในเมืองไม่ถ่ายเท จึงทำให้มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในเมืองไม่สามารถระบายออกข้างนอกได้ และจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในเมือง

แต่นักวิจัยก็ได้อ้างว่าเจ้าต้นไม่ที่ปลูกบนหลังคาเขียวนั้นจะช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศได้ สามารถที่จะแก้ผลกระทบที่อากาศถ่ายเทน้อยลงได้ ทางทีมวิจัยจึงได้ตั้งหัวข้อนี้เป็นหัวข้องานวิจัยที่พวกเขาจะทำต่อไป

 


ถอดความและเรียบเรียงจาก Rooftop treatments could ease urban heat waves
ถอดความและเรียบเรียงโดย วณัฐพงศ์ ศิริวิภานันท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร