ชมย้อนหลัง เสวนา “ว่าที่ สัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด เหตุใดจึงต้องชะลอ”

ชมย้อนหลัง เสวนา “ว่าที่ สัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด เหตุใดจึงต้องชะลอ”

ชมย้อนหลัง เสวนาหัวข้อ “ว่าที่ สัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด เหตุใดจึงต้องชะลอ”

ร่วมพูดคุยกับ คุณวิกานดา พ่วงเจริญ นักวิชาการประมงชำนาญการ กรมประมง ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน (ภูเก็ต) ผู้แทนจาก ทช. คุณศศิน เฉลิมลาภ คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ และ คุณจิรายุ เอกกุล บริษัท Wild Encounter Thailand ในประเด็น ว่าที่ สัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด เหตุใดจึงต้องชะลอ

 

Youtube : .Seub Channel


ถ่ายภาพตัดต่อ อาคม พรรณนิกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร