การเข้าถึงข้อมูล ครอบครองและปล่อยสารพิษของโรงงาน ในร่าง พ.ร.บ.รายงานการปล่อยมลพิษ ที่เพิ่งถูกปัดตก

การเข้าถึงข้อมูล ครอบครองและปล่อยสารพิษของโรงงาน ในร่าง พ.ร.บ.รายงานการปล่อยมลพิษ ที่เพิ่งถูกปัดตก

ร่าง พ.ร.บ.การรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หรือ PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers) ถูกยื่นร่างโดยนายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล เมื่อช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา 

โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ได้พูดถึงสิทธิ์ในการรับรู้ของประชาชนในการครอบครองและปล่อยสารพิษจากกิจการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม คือ โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เตาเผาขยะ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ และการใช้สารเคมีในภาคเกษตร 

โดยกฎหมายฉบับนี้จะทำให้หน่วยงานรัฐมีฐานข้อมูลที่ชัดเจน และภาคประชาชนสามารถตรวจสอบแหล่งกำเนิดของมลพิษได้ เช่น ชุมชนของตนเองมีมลพิษอยู่โดยรอบหรือไม่ โรงงานมีการปล่อยมลพิษอะไรสู่สิ่งแวดล้อมบ้าง ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควัน น้ำเสีย ขยะพิษ หรือขยะอุตสาหกรรม เพียงเข้าไปดูข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อประเมินสถานการณ์และนำไปเจรจา หรือดำเนินการเพื่อลดการปล่อยมลพิษได้

ตามระเบียบร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วทางโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ จำเป็นต้องรายงานต่อกรมควบคุมมลพิษว่ามีการครอบครองมลพิษใดบ้าง และมีการปล่อยมลพิษปริมาณเท่าใด ตามรายชื่อสารมลพิษที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

นายวรภพ ระบุว่า กฎหมายฉบับนี้ จะช่วยในเรื่องการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุด อย่างกรณีที่เกิดเพลิงไหม้และระเบิดของโรงงานสารเคมีที่เกิดขึ้น ก็จะทราบปริมาณสารมลพิษที่มีอยู่ทั้งหมดในโรงงานในทันที หน่วยงานที่จะต้องแก้ปัญหาสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา และยับยั้งเหตุได้ทันท่วงที

อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ถูกปัดตก โดยนายวรภพ ได้รับเอกสารยืนยันจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวานที่ผ่านมา (7 ก.ค.64) เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งไม่ร่าง พ.ร.บ. การรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. … ที่ได้เสนอเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

นายวรภพยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ ทางมูลนิธิบูรณะนิเวศ ได้พยายามผลักดันมาหลายวาระ แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีปัดตกไป พรรคก้าวไกลจึงหารือร่วมกับภาคประชาสังคมถึงความเป็นไปได้เตรียมรณรงค์ล่ารายชื่อภาคประชาชนเพื่อเสนอใหม่อีกครั้งต่อไป

 


ที่มา: The Standard, ประยุทธ์ ปัดตก ร่างกฎหมายควบคุมตรวจสอบสารเคมีมลพิษ ก้าวไกล เล็งล่าชื่อประชาชนยืนยันร่างต่อไป
Voice online, ‘ก้าวไกล’ แฉ ‘ประยุทธ์’ ปัดตกร่าง พ.ร.บ.รายงานปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม เล็งแก้ พ.ร.บ.โรงงาน
เรียบเรียง นูรซาลบียะห์ เซ็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร