ไข่มดแดง

ไข่มดแดง

ไข่มดแดง

ยำไข่มดแดง เมนูที่ทำง่าย แต่คนในเมืองอาจหาไข่มดแดงได้ยากสักหน่อย แต่ปัจจุบันนี้มีการเลี้ยงเพื่อทำเป็นธุรกิจจริง ๆ จังๆ ทำขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จริง ๆ แล้ว ไข่มดแดงที่เราเห็นและกินกัน คือ มดแดงระยะตัวอ่อน (larva stage) ที่มีสีขาวขุ่น โดยส่วนหัวมีลักษณะแหลม ส่วนท้ายมีลักษณะป้าน

ทางการแพทย์ระบุว่าเมนูไข่มดแดงนั้น เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพราะมีโปรตีนสูง ไขมันและแคลอรี่น้อย แต่จะต้องปรุงให้สุกก่อนเพื่อความปลอดภัยแก่ท้องของเรา

นอกจากคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังมีคุณค่าต่อระบบนิเวศอีก กล่าวได้ว่าเป็น “แมลงศัตรูธรรมชาติ” (natural enemies) คือ แมลงที่เป็นประโยชน์และมีบทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติอีกด้วย

อ้างอิง : www.inmu.mahidol.ac.th

 

เรื่อง ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ภาพประกอบ กชกร พันธุ์แสงอร่าม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร